Bàn Học Sinh Chống Gù GX-GMTA17 Màu Xanh KHông Ghế